Bogesund:24


(Rubrik:) Skiedskiemma sochn


Notarum Explicatio 

1. Hakered, hemman    1
            Ränter smör    6 pund
            Vtsäde                            4 7/10
                        Höö                                16


2. Mällangiärde, hemman  1/2
            Ränter smör    3 pund
            Vtsäde                            3 1/5
                        Höö                                10
Eenßäde sand, mull och
    sugh jordh
Quarna gångande hööst
    och wåår
Giärzle och brännemarck,
    mulebete godt. 

(Karttext:)

Onyttigh måse
Betes hage
Hård walz angh1 med liungh
Hård walz ängh medh liungh och eeke skough
Quarn
Wthmarken
Maa och stagh walz engh
Betes hage
Siöö
Bya lacus

1 D.v.s. äng