Bogesund:26


Notarum Explicatio 

Risa, hemman    1
     Ränter smör  4 pund
            Vtsäde                 2 1/2
                    Höö                      18


Eszbiörnared      1
     Ränter smör  4 pund
            Vtsäde                 3 3/10
                    Höö                      16


Eenßäde mull och
    öhr jordh.
Skoough till gärzle
och brännemarck.
Mulebete
      nötorfftigt
  

(Karttext:)

Skiön walz ängh
Risa
Betes hage
Betes hage med börke skough
Liungh och stagh walz ängh.
Säffue lacus
Måse
Tuffuigh ängh medh eeke skough
Betes hage medh liungh
Eszbiönared
Onyttigh må<s>a1

1 Hela ordet inte läsligt p.g.a. skada i papperet