Bogesund:27


Notarum Explicatio 

Börekåhs, hemman    1
     Ränter smör  4 pund
            Vtsäde                 3 1/10
                    Höö                      14
Humblegårdz stänger 100
Eenßäde mull och halle
grund jordh.
Quarn gångande hööst
och wåår.
Fiske watn nötorfftigt.
Gärzle och brenne
marck.
Mulebete godt. 

(Karttext:)

Betes hage medh börck och gran skough
Maa ängh
Fängsiön
Betes hage medh börk och granskough
Hård valängh med liungh och börke skoug
Betes hage
Liungh marck
Onyttigh måse
Holms ägor möta.
Flyghulta ägor möta