Bogesund:28-29


(Rubrik:) Marckz häradh, Gwnnaasiöö1 sochn

(s. 28)

Notarum Explicatio 

Holm, hemman    1
     Ränter smör  4 pund
            Vtsäde                 2 4/5
                    Höö                      10
Eenßäde mull, sugh och
öhr jordh.
Skough till timber,
giärzle och brännemarck.
Mulebete godt. 

(Karttext:)

Maa engh
Betes marck medh bärgh och gran skough
Liungh och bärgh
Hårdh wallz engh
Liungh backe
Maa engh
Onyttigh måße


(s. 29)

Notarum Explicatio 

Flyghult, hemman    1
     Ränter smör  4 pund
            Vtsäde                 2 4/5
                    Höö                      10
Eenßäde mull, sand och
    halle grundh jordh
Quarn gångande hööst
    och wåår
Skough till timber,
giärzle och brännemarck.
Mulebete medelt. 

(Karttext:)

Säffue lacus
Betes hage medh gran skough
Onyttigh måse
Hård walz engh
Liungh marck
Betes hage
Onyttig måße
Betes hage med fure skough

1 D.v.s. Gunnarsjö