Bogesund:32


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio 

Smältryd, skatte    1
     Ränter smör  2 pund
            Vtsäde                 9 3/5
                    Höö                      28
Eenßäde mull och sand jord.


Tolared, hemman  1/2
     Ränter smör  2 pund
            Vtsäde                 2 1/5
                    Höö                      10
Eenßäde mull och sand jord.
Quarn gångande hööst och wåår.
Allmäningz skoogh till timber
och giärzle goder.
Mulebete godt. 

(Karttext:)

Lija
Quaran
Betes hage medh borgh och liungh
Almeredz ägor
Almeredz ägor
Hårdh walz äng medh eke skough
Måsigh hårdh walz engh
Betes hage med eke skoug och bärgh
Gribbes hult