Bogesund:33


(Rubrik:) Sättilla sochn


Notarum Explicatio 

Vbhult, hem<man>1    1
     Ränter sm<ör>1  4 pund
            Vtsäde                     8 3/5
                    Höö                          16
Eenßäde sand, mull och öhr jordh
Quarn gångande hööst och wåår.
Skoug till timber, giärzle, suedie
och brännemark nötorfftig
     Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage
Hård walz engh
Stagh walz ängh
Smältryd
Sköön walz ängh
Tolare
Liungh marck
Hårdh wallz ängh
Engh
Engh
Betes marck
Vbehult
Betes hage
Löneren lacus
Måßigh stagh wallz engh
Liungh marck

1 Hela ordet inte läsligt p.g.a. skada i papperet