Bogesund:34


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio 

Bulffueråhs, hemman  1/8
     Ränter smör
            Vtsäde                     1 2/5
                    Höö                          4
Eenßäde mul och öhr jord.
Skough till timber gärzle
och suedie marck goder.
     Mulebete godt.

(Karttext:)

Graan backe
Betes hage med eek, graan, bärgh och liungh backar.
Hårdh wallz engh
Tofuigh eengh