Bogesund:35


(Rubrik:) Sättilla sochn.


Notarum Explicatio 

Gunleredh, hemmen  1
     Ränter smör       4 pund  
            Vtsäde                     10 3/5
                    Höö                            20
Quarn gångande hööst och våår.
Backa, hemmen        1
     Ränter smör       4 pund  
            Vtsäde                     4 4/5
                    Höö                            10
Eenßäde mull och sand jordh.
Timber skoug, giärzle och
brännemark nödtorfftigt
     Mulebete godt.

(Karttext:)

Träsk medh börk busker
Backa
Betes hage
Stagh wallz ängh medh eek och börke buskar
Betes hage
Hård wallz ängh
Staagh waalz ängh medh liungh och börke buskar
Betes hage
Gunlered
Biärlandz egor möta