Bogesund:36-37


(Rubrik:) Marckz häradh        Sättilla sochn.


Notarum Explicatio           Vtsäde      Höö
                                              tunnor      laaß  
Hultitt, hemman  1/2
     Ränter smör       2 pund  
            Vtsäde                        2 1/5
                    Höö                                    12
Eenßäde sugh och öhr jordh
Timber skoug, giärzle och
bränne mark notorfftig
     Mulebete godt.


Hulta, skatte       1
     Ränter smör       2 pund  
               brukat  9 1/2
Vtsäde {                                 11
               obrukat 1 1/2           
                    Höö                                    20
Eenßäde sand och mull jord
Tarffue skough
Mulebete godt.


Notarum Explicatio

1. Tomptan j Härkijla skatte  1/2
            Ränter smör       2 pund  
               brukat  3 1/5
Vtsäde {                                        3 2/5
               obrukat 1/5  
                    Höö                                   12


2. Tomptan j Hulta, skatte  1/2
            Ränter smör       2 pund  
            Vtsäde                               4 1/2
                    Höö                                   12


Eenßäde mull och sandjord
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Betes hage medh gran och börke busker, doch några parker som bärgias
Betes hage med borke skough1
Hård wallz engh
Hultit
Hård walz ängh
Betes mark med bärgh och liungh
Hulta
Öde
Öde
Öde
Öde
Stag walz engh med liungh tufuor
Hårdh wallz ängh med börke buskar och eke skough
Betes hage
Hård walz ängh
Vthjord

1 D.v.s. björkskog