Bogesund:38-39


(Rubrik:) Marckz häradh        Sättilla sochn.


Notarum Explicatio                       Vtsad1      Höö
                                                          tunnor      laaß  
     Biärlanda ähr 5 hemman
1.  Wästergården, hemman 1
               Ränter smör       2 pund  
                    brukat  3 2/5
     Vtsäde {                                        5 4/5
                    obrukat 2 2/5
                            Höö                                        25
     Quarn gångande hööst och wåår

2.  Cronogården ibidem, hemman 1     till Otto Sach
               Ränter smör     <.> pund  
                     brukat  3 4/5
     Vtsade1 {                                       5
                     obrukat 1 1/5
                            Höö                                        18

3.  Mällan gården, hemman 1
               Räntar smör       2 pund  
                     brukat  3 3/5
     Vtsäde  {                                        5
                     obrukat 1 2/5
                            Höö                                        12

4.  Oluff Nillson ibidem, hemman 1
               Ränter smör       5 pund  
                     brukat  3 3/5
     Vtsäde  {                                        5 1/5
                     obrukat 1 3/5
                            Höö                                        16

5.  Anders Larson ibidem, hemman 1
               Ränter smör       5 pund  
                     brukat  3 7/10
     Vtsäde  {                                        4 1/2
                     obrukat 4/5
                            Höö                                        14

     Eenßäde mull och sand
                  jordh.
     Skough till timber, giärzle
     och brännemarck 
     Mulebete godt.

(Karttext:)

Måsigh hård walz engh
Betes hage till nommer 4 och 5
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Ode2
Ode2
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Måsig hård walz engh med eene buskar

1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s. öde