Bogesund:4


(Rubrik:) Marckz härad


                                                            Vtsäde      Höö
Notarum Explicatio                          tunnor      laaß

Brättingstorp, h<emma>n1  1
            Räntar smör          <.>  pund 
            Vtsäde                                       2 4/5  
                        Höö                                               8
<..>säde mull och sand
                   jordh
<...> till timbe<...> <...>
<...>h sue<...> <...> 
           
(Karttext:)

Hård walz ängh
Här ähre Gulbargz2 ägor belägne
Högan
Här ähre de andre gårdars ägor belägne.
Vtmarcken

1 Här och nedan hål och skador i papperet
2 fel för Gulbärgz