Bogesund:40


(Rubrik:) Sättilla sochn.


Notarum Explicatio

     Härkijla, skatte hemman    1
               Ränter smör       2 pund  
               Vtsäde                                 12 1/2
                            Höö                                        25
     Eenßäde suart mylla jordh.
     4 stycken quarnar gångande hööst
               och wåår.      
     Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Hård walz engh