Bogesund:42-43


(Rubrik:) Marckz häradh        Hyszna sochn


Notarum Explicatio

Oluffzhed, hemman    1
          Ränter smör   <.> pund  
          Vtsäde                                  7 1/10
                   Höö                                        16
Eenßäde sand och mull jord
Humble gårdz stänge   200.
Quarn gångande hööst och wåår.
Timber, gärzle och bränne-
mark, nötorfftigh.
Mulebete godt.


Notarum Explicatio

Tårph, skatte hemman    1
          Ränter smör          2 pund  
              Vtsäde                             11 1/5
                   Höö                                        24
Eenßäde sand och mull jord
3 stycken quarnar gångande hoost1 och wår.


Gietakulla, skatte hemman 1
          Ränter smör          2 pund  
               brukat  6
Vtsäde {                                        9 1/10
               obrukat 3 1/10
                   Höö                                        16
Eenßäde mull och sand jord
Fiske watn medelmåtig
Mulebete nötorfftigt


(Karttext:)

Betes hage medh bärgh och fure skough.
Betes hage medh bärg och liungh.
Oluffzhed
Stagh och hård walz engh
Betes mark
Torph
Betes hage
Maa engh
Betes mark
Betz hage
Allmeredz egor.
Quarn
Quarn
Quarn
Lija ägor möta
Betes hage
Ode2
Betes hage
Liungh och tufuigh engh
Ode2
Ode2
Öde
Allmeredz egor
Deße åkrar lyda till Gietakulla
Tufuig engh
Öde
Öde
Ode2
Öde
Tufuigh engh
Getakulla

1 D.v.s. höst
2 D.v.s. öde