Bogesund:44


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio

Wästra Bonnared, skatte    1
          Ränter smör   2 pund  
          Vtsäde                           8 1/10
                   Höö                                 26
Eenßäde mull och
eehne jordh
Fiske watn medelmåtigt
       Mulebete
       nödtorfftigt

(Karttext:)

Staagh walz engh medh börke buskar
Stenigh marck
Engh
Betes hage