Bogesund:45


(Rubrik:) Hyszna sochn


Notarum Explicatio

Mällan Bonnared, skatte    1
          Ranter1 smör   2 pund  
          Vtsäde                           9 1/5
                   Höö                                 30
Eenßäde mull och lehr jord
Skough till timber,
giärzle, suedie och
brännemark nötorfftigh
Mulebete nötorfftigt

(Karttext:)

Sanck hård walz ängh med eeke skogh
Betes hage
Sanck hård wallz engh
Stenastorpz ägor
Betes hage med ale skough

1 D.v.s. Räntar