Bogesund:46-47


(Rubrik:) Marckz häradh      Hyszna sochn


Notarum Explicatio

1. Wästergården j Bua, skatte    1
          Ränter smör   2 pund  
              Vtsäde                             5 1/5
                   Höö                                     8

2. Östergården ibidem, skatte    1
          Ränter smör   2 pund  
              Vtsäde                             4 4/5
                   Höö                                     8
    Eenßäde mull, sand, öhr och miäla jord


    Långared, hemman    1/2
          Ränter smör   3 pund  
              Vtsäde                             2 1/2       { mulebete
                   Höö                                     6      ringa  
    Eenßäde mull, öhr och miälla jord
    Timb<e>r1, giä<rz>le1 och suedie skoug


Notarum Explicatio

Lofftåhs, hemmen    1/4
          Rä<n>ter1 smör  1/2 pund  
              Vtsäde                             1 1/5
                   Höö                                     4
Eenßäde mul och
öhr jordh.


Glaffzered, hemmen 1/2
          Ränter smör  <.> pund  
               brukat  2 1/5
Vtsäde {                                        2 1/2
               obrukat 3/10
                   Höö                                     12
Eenßäde mull, sand och
öhr jordh.
Skoug till timber, giärzle,
suedie och brännemark
Mulebete godt.


(Karttext:)

Lofftåhs
Betes hage medh gran skough
Måßigh staagh walz engh
Liungh och hård wallz eengh
Betes marck
Bua
Långared
Betes hage
Engh
Staagh walz engh
Betes hage med gran skough
Betes hage
Glaffzered
Maa engh
Betes hage

1 Hela ordet inte läsligt p.g.a. skada i papperet