Bogesund:48


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio

Torszred, hemman    1
          Ränter smör  <.> pund  
          Vtsäde                             5 1/10
                   Höö                                  10
Humblegårdz stänge   300
Eenßäde mull och öhr jord
Quarn gångande hööst
        och wåår.
Skog till timber, giärzle
och suedie mark nötorfftig 
        Mulebete godt.

(Karttext:)

Maa engh
Hård wallz engh
Betes hage