Bogesund:49


(Rubrik:) Hyszna sochn.


Notarum Explicatio

Torstensred, hemman    1/2
          Ränter smör  2 pund  
          Vtsäde                          3
                   Höö                          6
Humblegårdz stänge   200
Eenßäde mull och sand
            jord
Fiske watn godt
Skoug till timber,
giärzle och suedie
        marck 
Mulebete godt.


Notarum Explicatio

Bogared, hemmen   1
          Ränter smör  3 pund  
          Wtsäde                      4 9/10
                   Höö                            16
Humblegårdz stänger 200
Eenßäde mull, öhr
och hallegrund
Suugh jord
Skoug till timber,
giärzle och suedie
        marck 
Mulebete godt.
 

(Karttext:)

Maa engh
Betes marck
Maa och hård walz engh
Stenigh hård walz engh
Torstensred
Eengh
Bogared
Betes hage med börke skough