Bogesund:5


(Rubrik:) Örby sochn.


                                                   Vtßäd      Höö
Notarum Explicatio                tunnor     laaß

Rydh, hemman              1/2
            Räntar smör   2 pund 
                 brukat   3 
Vtsäde  {                       }            3 2/5  
                 obrukat  2/5  
                        Höö                                    6


Stångared, hemman    1/2
         Ränt<...> <...>1
Eenßäde mull och
         sand jordh
Giärzle och bränne
marck på Gräpholms
         skoug
         Mulebet<..> medl-
         måti<gt>

           
(Karttext:)

Rydh
Betes hage
Öde
Onyttigh måse
Måßigh hård walz ängh
Liungh marck
Onytigh måse
Stenigh hård walz ängh med liungh
Stångared

1 Här och nedan hål och skador i papperet