Bogesund:50


(Rubrik:) Marckz härad, Hyszna sochn.


Notarum Explicatio

Anszhedh, hemman  1
          Ränter smör <.> pund  
              Vtsäde                     5 1/5
                   Höö                              12
Humblegårdz stänge   200
Eenßäde mull och öhr jord
Quarn gångande hööst
       och wåår.


Suenshult, hemman  1/2
          Ränter smör <.> pund  
              Vtsäde                     2 2/5
Höö                                                14
Eenßäde mull, öhr och
halle grund jord
Skough till timber,
giärzle och branne-
marck1 nötorfftig
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage medh bärgh och gran skough
Quarn
Anszhedh
Staagh waalz engh
Betes hage med böke skough
Onyttigh måse
Maa engh
Hård wallz engh
Betes hage
Sanck hård walz ängh.
Suenshult

1 D.v.s. brännemark