Bogesund:52


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio

Böhnås, hemmen  1
          Ränter smör <.> pund  
              Vtsäde                     4
                   Höö                        10
Eenßäde mull och miäla jord
Skough till timber, giärzle
och brännemark
    Mulebete medelmåtigt


Skrikeboo, hemman  1/8
          Ränter smör 1/2 pund  
              Vtsade1                    3/5
                    Höö                         4
Eenßäde mull och öhr jord
Skough till timber, giärzle
och brännemarck ringa
Mulebete medellt.


(Karttext:)

Böhnås
Betes hage
Stenigh måsigh hård wallz engh med små eeke skough
Kiär och stenigh hård walz engh
Betes marck
Skrikebo