Bogesund:53


(Rubrik:) Säglora sochn


Notarum Explicatio

Skiälffwared, hemman  1
          Ränter smör     2 pund  
              Vtsäde                     4 1/5
                   Höö                              16
Eenßäde mull och suugh
                jordh
Skough till timber, giärzle
och brännemarck
    Mulebete ringa.


Alffwered, hemman      1
          Ränter smör    3 pund  
              Vtsäde                    3  9/10
                    Höö                             10
Eenßäde mull och sandh
               jordh
Quarn gångande hööst
        och wåår
Skough till timber,
giärzle och bränne-
        mark      
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage med liungh
Hård walz engh
Maa engh
Skiälffwared
Quarn
Onyttigh måse
Alffwered
Betes hage
Betes hage, doch några parkar som bärgias