Bogesund:54Notarum Explicatio

Flygzhult, hemman       1/2
          Ränter smör     2 pund  
              Vtsäde                     3 3/5
                   Höö                              16
Eenßäde mull, öhr och miäla jord


Linckashult, hemmen   1
          Ränter smör    1 pund  
              Vtsäde                     1  7/10
                    Höö                             10
Humblegårdz stänge   200.
Sk<o>ugh1 till timber, giärzle
    och brännemarck      
      Mulebete godt.


(Karttext:)

Sanck engh
Hård wallz engh
Sanck hård wallz engh
Linckashult
Sanck betes marck som rätteligen till engh rödias kan
Betes hage
Betes marck
Maa engh
Stenigh hård wallz engh
Flygzhult
Maa engh
Onyttigh måße
Stenigh hård wallz engh
Betes hage

1 Hela ordet inte läsligt p.g.a. skada i papperet