Bogesund:55Notarum Explicatio

Lönhult, hemman         1
          Ränter smör     2 pund  
              Vtsäde                     3 4/5
                   Höö                              10
Eenßäde mull och stenigh
                   åker jord
Skough till timber, giarzle1
    och brännemarck      
      Mulebete godt.


Notarum Explicatio

Börge j Nääsz, hemman  1
          Ränter smör         2 pund  
              Vtsäde                          3 1/5
                   Höö                                  12
Enßäde mull och halle grund
                jordh
Quarn gångande hööst och wåhr
Fiske watn godt
Skough till timber, giärzle
och brännemarck      
      Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes marck
Betes marck
Starbåtn och maa engh
Onyttigh måse
Måsigh hård wallz ewngh
Lönhult
Starbåtn engh
Graan backe
Onyttigh måse
Onyttig måse
Oxeholm lacus
Betes hage
Stenigh hård wallz engh med små eke skough
Nääsz
Betes marck

1 D.v.s. gärdsel