Bogesund:56


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio

Öffra Nääsz, hemmen  1
          Ränter smör     3 pund  
                 brukat  2 4/5
Vtsade1 {                                3 3/5
                 obrukat 3/5                           
                      Höö                           16
Eenßäde mull och hallegrund jord
Quarn gångande hööst och wåår
Fiske watn


Börckhult, hemman      1
          Ränter smör    2 pund  
              Vtsäde                      2  3/5
                    Höö                             10
Eenßäde mull, sugh och halle grund jord


Till förbemälte hemmen ähr
skough till giärzle, tim-
ber och bränne marck      
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage med fure skoogh och måßar
Onyttigh måse
Måsigh hård wallz engh med eeke skogh
Öfra Nääß
Maa engh
Ode2
Ode2
Quarn
Oxeholm lacus
Måsigh och stenigh hård wallz angh3 med eke skog
Börckhult
Betes hage med fure skough
Hård wallz engh med eke skough

1 D.v.s. Utsäde
2 D.v.s. Öde
3 D.v.s. äng