Bogesund:57


(Rubrik:) Säglora sochn


Notarum Explicatio

Skiäggared, hemmen   1
          Ränter smör    2 pund  
                Vtsäde                     6 4/5
                      Höö                           14
Eenßäde mull och sand jord
Quarn gångande hööst och wåår
Skough till timber, giärzle
och brännemark      
        Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage med bärgh och fure skogh
Bärgh
Hård wallz engh
Betes hage
Hård wallz engh
Onyttigh måße
Betes hage, doch några parker som bärgias
Quarn