Bogesund:58


Notarum Explicatio

Åhreboo, hemman   1
          Ränter smör <.> pund  
                Vtsäde                     4 3/5
                      Ho1                               16
Eenßäde mull och sand
              jordh
Skough till timber, giärzle
och brännemarck      
Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage
Sanck engh
Åreboo.
Sanck hard wallz engh
Betes hage med fure skough

1 D.v.s. Hö. Troligen har det stått Höö, men papperet är skadat