Bogesund:59


Notarum Explicatio

1. Buagården j Säglora, hemman   1
          Rän<t>er1 smör     <.> pund  
                Vtsäde                                 2 1/10
                      Höö                                         10


2. Anders Larßon ibidem, hemman  1
          Rän<t>er1 smör     <.> pund  
                Vtsäde                                 4 3/5
                      Höö                                         12
    Eensäde sand och mull
                 jordh
    Skough till timber, giärzle
    och brännemarck      
    Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Prästegården
Boßgården

1 Hela ordet inte läsligt p.g.a. skada i papperet