Bogesund:6-7


(Rubrik:) Marckz häradh    Örby sochn.


                                                   Vtsad1     Höö
Notarum Explicatio                tunnor     laaß

Kållaredh, hemman    1
            Räntar smör  <.> pund 
            Vtsäde brukat                  6 1/10   
                        obrukat                2/5
                      Höö                                      24
                    Öhr och
            suartmylla jord
Åker och ängh för-
quäfdh af eek<s>kough2
Brännmar<...> <...>
Mule<...> <...>
         
(Karttext:)

Betes hage medh eek, ahll och biörke skough
Maa engh
Onyttig måse
Hård walz engh medh eke skough
Vddaredz ägor.
Öde
Öde
Liungh måse.
Åhll siöön
Betes marck
Kålskulla ägor
Betes hage med bärg och liungh
Åhlbackz ägor
Maa eng

1 D.v.s. Utsäde
2 Här och nedan hål och skador i papperet