Bogesund:601


Notarum Explicatio

Lija <hem>man2 <.>
          Ränter smör     <.> pund  
                Vtsade3                         4 ?/5
                      Höö                                  12
Humblegårdz stänge   300
Eenßade4 mull, sand och öhr jordh.
Quarn gångande hööst och wåår


Gribbeshult, skatte      1
          Ranter5 smör    2 pund 
          Vtsäde                                 7 4/5
                      Höö                                  30
Humblegårdz stänge   200
Eenßäde lehr och mull jordh
    Allmaningz skoug6 till timber
och giärzle goder. 
    Mulebete ringa.


(Ingen karttext på den bevarade delen av sidan.)


1 Bara nedre delen av sidan finns bevarad, varför det inte går att veta huruvida det funnits rubrik.
2 Endast man läsligt, även några måttangivelser nedan oläsliga  p.g.a. skada i papperet
3 D.v.s. Utsäde
4 D.v.s. Ensäde
5 D.v.s. Räntar
6 D.v.s. Allmänningsskog