Bogesund:62-63


(Rubrik:) Marckz häradh      Friszla sochn


Notarum Explicatio

1. Arffwed j Aratorp, hemman   1
          Ränter smör            2 pund  
                Vtsäde                                 7 4/5
                      Höö                                        16

2. Wäster gården ibidem, hemman  1
          Ränter smör            2 pund  
                Vtsäde                                 6 9/10
                      Höö                                        16

Eenßäde suartmylla jord
Skogh till timber giärzle
och brännemarck      
        Mulebete nötorfftigt


Notarum Explicatio

Stänget, hemman   1/2
          Ränter smör            2 pund  
                Vtsäde                                 2 7/10
                      Höö                                        16
Eenßäde mull och sand
           jord
Humblegårdz stänge   100
Quarn gångande hööst och
                   wåår
Skough till timber giärzle
och brännemarck
    Mulebete godt.


(Karttext:)

Engh
Ramslätz ägor möta
Betes hage
Skön wallz engh
Betes hage med fuer skough
Engh