Bogesund:65


                Effter skreffne
                    hemman
    affmätte j Kinnarum sochn

                Krockztorph
                Stenastorph                   }       folio  66
                Fåragården

                Bygården
                Kampagården
                Heeden                          }      folio  67
                Reddarebo
                Giölingstorph

                Klåckaregården
                                                      }      folio  68
                Rockzåhs
                Fagerhulta, gårdar 3 stycken   folio  69
                Kållekiär
                                                      }      folio  70
                Tyllersiöö
                Wästra Weijghult
                Östra Weijghult              }      folio  71
                Wijk
                Haszmunszhult
                                                      }      folio  72
                Jbidem ett torph
                Ödh
                                                      }      folio  73
                Harakulla
                Börkered
                Siöboo                           }      folio  74, 75
                Hulhe