Bogesund:66-67Notarum Explicatio

    Krockstorph, skatte hemmen   1
          Ränter smör            2 pund  
                Vtsäde                                 4 7/10
                      Höö                                        12
    Eenßäde sand och mull jordh.


1. Stenastorph, skatte hemmen  1
          Ränter smör            2 pund  
                Vtsäde                                 6 4/5
                      Höö                                        16


2. Fåragården, hemmen  1
          Ränter smör       3 pund  
                    brukat   1 1/5 
    Vtsäde  {                      }                 2 4/5
                    obrukat 1 3/5
                      Höö                                        10


    Skough till timber, giärzle och
    brännemarck     
        Mulebete nötorfftigt


Notarum Explicatio

1. Bygården, hemmen   1
          Ränter smör      4 pund  
                Vtsäde                                 5 1/5
                      Höö                                        6


2. Kampagården, hemmen   1
          Ränter smör      4 pund  
                    brukat   3 2/5 
    Vtsäde  {                      }                 5 3/5
                    obrukat 2 1/5
                              Höö                                 6


3. Heeden, hemmen       1/2
          Ränter smör      2 pund  
                    brukat    4/5 
    Vtsäde  {                      }                 4
                    obrukat  3 1/5
                              Höö                                 4


4. Reddareboo, hemmen  1/8
          Ränter smör       1/2 pund  
                Vtsäde                                 3/5
                              Höö                                 2


5. Giölingstorph, skatte     1
          Ränter smör       2 pund  
                    brukat   3 
    Vtsäde  {                  }                     5
                    obrukat 2
                              Höö                                 12


    Quarn öde, fordom gångande
        hööst och wåår
    Eenßäde mull och sand jord
    Skough till timber giärzle
    och brännemark
        Mulebete medelmåtigt


(Karttext, s. 66:)

Liungh marck
Skön walz engh
Måsigh engh
Betes hage
Öde
Öde
Öde
Fåragården
Öde
Sköön walz engh
Öde
Öde
Sköön wallz engh
Krockztorp
Stenasztorph
Betes hage
Liungh backe
Betes hage
Liungh och hård waalz engh

(s. 67)

Öde
Öde
Öde
Öde
Ode1
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Liungh marck
Betes hage
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde

1 D.v.s. Öde