Bogesund:68Notarum Explicatio

Klåckaregården, hemmen   1
          Ränter smör            2 pund  
                Vtsäde                                 2 1/2
                      Höö                                        8


Rockzåhs, hemmen              1/2
          Ränter smör            1 pund  
                Vtsäde                                 1 2/5
                      Höö                                        6


Eenßäde mull och sand jordh.
Skough till timber giärzle
och brännemarck
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Klåckare garden
Skön walz eng
Stenigh hård wallz engh med liungh mäst öfuer gången
Betes hage
Rockzåhs