Bogesund:69



    Notarum Explicatio

1.  Södre gården i Fagerhult, hemman 1
          Ränter smör            <.> pund  
              Vtsäde                                       1 3/5
                      Höö                                            8

2.  Mällangården ibidem, hemman 1
          Ränter smör            <.> pund  
              Vtsäde                                       1 2/5
                      Höö                                            4

3.  Pär j Norre Fagerhult, hemman 1
          Ränter smör            <.> pund  
              Vtsäde                                       2 4/5
                      Höö                                            10


    Eenßäde mull och öhr jordh
    Skough till timber,
    giärzle och bränne-
    marck nötorfftigt
    Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage
Onyttig måße
Stenigh hård walz engh
Staagh och hård walz engh med eeke skough
Liungh och stenigh hård walz engh
Betes hage med gran skough