Bogesund:70-71Notarum Explicatio

Kållekiär, hemmen        1/2
          Ränter smör    1 pund
                 brukat   1 3/10
Vtsäde  {                          }       1 7/10
                 obrukat  2/5  
                       Höö                              5


Tyllersiöö, hemmen      1
          Ränter smör  <.> pund
              Vtsäde                         2 2/5
                       Höö                              12


Eenßäde suaart mylla och
    öhr jord
Skough till timber giärzle
och brännemarck
    Mulebete godt.


    Notarum Explicatio

1.  Wästra Weijghult, hemman  1/8
                  Ränter smör    2 pund
                            Vtsäde                  1 2/5
                                   Höö                         4


2.  Öster Weijghult, hemann  1/4
                  Ränter smör    1 pund
                            Vtsäde                  1 9/10
                                   Höö                         5


3.  Wijck, hemman  1
                  Ränter smör    2 pund
                      brukat   1 4/5
     Vtsäde  {                          }         2 4/5
                      obrukat 1
                                   Höö                         12


     Till förbemältte hemman ähr eenßäde
     mull och öhr jordh
     Skough till timber, gärzle och
     brännemarck
     Mulebete godt
       

(Karttext:)

Betes hage
Hård walz engh
Wästra Weijghult
Hård walz engh med gran buskar
Betes marck
Maa och hård waalz engh
Betes marck
Betes hage öfuer gången med fure skough
Onyttigh måße
Kållekiär
Hård waalz engh
Betes hage
Hård walz engh med gran skough
Tyllersiöö
Betes hage med gran skough
Öde
Östra Weijghult
Hård walz engh
Wijck
Betes marck
Engh
Graan kiäär
Hård waallz engh med fure busker
Betes hage med liungh, doch några parker som bärgias