Bogesund:72Notarum Explicatio

Haszmunszhult, hemman    1
          Ränter smör    <.> pund
                 Vtsäde                      5 4/5
                       Höö                             16
Eenßäde suartmylla jordh.

A.   Jbidem ett torph, jntit
             skattlagdht.
                 Vtsäde                      1/5
                       Höö                             2
    Mull och öhr jordh
    Skough till timber giärzle
    och brannemarck1.
        Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes marck med fure skough
Hård walz engh
Måser och maa engh
Betes marck medh graan och fure skough
Betes hage med gran busker
Hård walz engh
Hård wallz engh
Hård walz engh

1 D.v.s. brännemark