Bogesund:73Notarum Explicatio

Ödh, hemmen    1
          Ränter smör    3 pund
                 Vtsäde                      4 1/5
                       Höö                             14
Humblegårdz stänge   200


Harakulla, hemman    1/2
          Ränter smör    <.> pund
                 Vtsäde                      1 2/5
                       Höö                             6
Eenßade mull och sågh
    jordh.
Skough till timber giärzle
och brännemarck
    Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes marck.
Onyttigh måse
Maa och starbåtnz engh
Ödh
Hård waalz engh
Betes hage med skough
Harakulla
Måsigh hård walz engh
Betes hage

1 D.v.s. brännemark