Bogesund:74-75Notarum Explicatio

Börkered, hemmen        1
          Ränter smör    4 pund
                 Vtsäde                      5 2/5
                       Höö                             10
Humblegårdz stänge  200


Siöboo, hemmen i 2 parter 1
          Ränter smör    2 pund
                 Vtsäde                      5 2/5
                       Höö                             16
       Näfuer skog nötorfftig


Hulhe, hemmen    1/2
          Ränter smör    1 pund
                 Vtsäde                      3 2/5
                       Höö                             12
Humblegårdz stänge  100


Eenßäde mull och öhr jordh
Skough till timber giärzle
och brännemarck
    Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage med graan och näfuer skough
Betes hage medh graan skough
Onyttigh måße
Börkered
Siöbo
Betes hage
Siöbo
Hård walz engh
Sanck engh medh biörke skough
Hård walz engh
Maa engh
Betes hage medh gran skough
Tuffwigh hård walz engh med börcke skough
Betes marck
Hård walz engh
Hulhe
Betes hage med liungh och smår1 fure skough

1 Fel för små?