Bogesund:78Notarum Explicatio

Klåckare gården, hemman     1/2
          Ränter smör              2 pund
                 Vtsäde                              2 3/5
                       Höö                                     6


Backen, hemmen         1
          Ränter smör    4 pund
                 Vtsäde                              5 3/5
                       Höö                                     12
Eenßäde mull och sand jord


Skiepared, hemmen      1
          Ränter smör    2 pund
                brukat    2 4/5
Vtsäde {                                            4
                obrukat  1 1/5


Eenßäde sand och öhr jordh.
Skough till timber giärzle
och brännemark nötorfftig
    Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Onyttigh måse
Måsigh hård walz engh
Betes marck med liungh
Betes hage
Backen
Hård walz engh
Öde
Öde
Ode1
Skiepared
Tufuigh engh
Tuffwig maa engh

1 D.v.s. Öde