Bogesund:79Notarum Explicatio

Borghult, hemmen         1
          Ränter smör            <.> pund
                 Vtsäde                              5 3/5
                       Höö                                     10
Eenßäde suart mylla, öhr,
stenigh och halle grund jord
Skough till giärzle och
    brännemarck nötorfftig
    Mulebete medelmåtigt     

(Karttext:)

Her möter en stoor liungh marck, der ibland några parker som bärgias
Hård walz engh