Bogesund:81


                Kindz häradh
                effter skreffne
                    hemman
       affmätte j Öxabäcka sochn

                Halstorph
                                    }     folio 82
                Elmhult
                Stenshult
                                    }     folio 83
                Spiutåhs
                Ådh
                                    }     folio 84
                Roodh
                Höghult               folio 85