Bogesund:82Notarum Explicatio

Halsztorph, skatte         1
          Ränter smör     4 pund
                brukat    3
Vtsäde {                                      4 3/5    
                obrukat  1 3/5
                       Höö                               12
Eenßäde mull och miäla jordh
Quarn gångande hööst och wåår.


Elmhult, hemman        1/4
          Ränter smör     1/2 pund
                Vtsäde                        2 1/10
                       Höö                               6
Eenßäde mull, sugh och hallegrund
          jordh  
    Mulebete medelmåtigt     


(Karttext:)

Betes hage
Halstorph
Liungh backe
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Betes hage
Stagh och hård walz engh
Steen backe
Öde
Betes marck
Öde
Hård walz engh med liungh och sögh tufuer
Liungh backe
Måsigh engh
Elmhult
Betes hage