Bogesund:83Notarum Explicatio

Spiutåhs, hemmen         1
          Ränter smör     4 pund
                Vtsäde                       4 2/5    
                       Höö                               12
Humblegårdz stänge   200


Stenshult, skatte            1
          Ränter smör     4 pund
                Vtsäde                       4 1/5    
                       Obrukat              1 1/5
                   Höö                                    8


Eenßäde suartmylla och
    sugh jordh
Skogh till giärzle och
bränne marck
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Onyttigh måse
Betes marck
Betes hage med liungh
Öde
Öde
Hård walz engh med liungh tufuor
Stenshult
Öde
Tufuigh engh
Betes hage
Betes hage
Sanck engh
Skön walz engh
Spiutåhs
Liungh tuffuigh och stenigh engh