Bogesund:84


(Rubrik:) Kindz häradh


Notarum Explicatio

Ådh, hemmen          1
          Ränter smör <.> pund  
              Vtsäde                     2 4/5
                   Höö                            10
Eenßäde mull och öhr jord


Rodh, hemmen        1
          Ränter smör  1 1/2 pund  
              Vtsäde                     3 1/5
                   Höö                            18
Eenßade1 mull och sand jord
Skough till timber,
giärzle och brännemarck
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Liungh kulle
Maa engh
Maa engh
Hård walz engh
Ådh
Liungh backe
Betes marck med liungh
Liungh och bärgh
Tofuigh engh
Liungh kulle
Liungh backe
Betes hage
Hård wallz engh
Rodh
Hård walz engh
Hård walz engh
Onyttigh måße
Betes marck

1 D.v.s. Ensäde