Bogesund:85


(Rubrik:) Öxabäcka sochn


Notarum Explicatio

Hööghult, hemmen          1
          Ränter smör     3 pund  
              Vtsäde                     6 2/5
                   Höö                            10
Eenßäde mull och hallegrund
                jordh.
Skogh till timber, giärzle och
bränne marck nötorfftigt
Mulebete godt.

(Karttext:)

Hård wallz engh
Betes hage
Stagh wallz engh
Höghult