Bogesund:88


(Rubrik:) Kindz häradh


Notarum Explicatio

Biänsered, hemmen           1/2
          Ränter smör         2 pund  
              Vtsäde                             3 1/5
                   Höö                                    10


Öleboo, hemmen                1/4
          Ränter smör         2 pund  
              Vtsäde                             1 4/5
                   Höö                                    8


Capelleboo, ett nybygge
          Ränter smör        <.> pund  
              Vtsäde                              3/10
                   Höö                                    1 1/2


Eenßäde mull, öhr och
sugh jordh.

Till förbemältte hemmen ähr skough
till timber, giärzle och
bränne marck notorfftigh1
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Capelleboo
Maa engh
Hård wallz engh
Liungh och hård walz engh
Biänseredh
Betes hage
Öleboo.
Hård walz engh
Betes mark
Betes hage
Betes marck

1 D.v.s. nödtorftig