Bogesund:9


(Rubrik:) Grimmaredh sochn.


                                                   Vtßäd      Höö
Notarum Explicatio                tunnor     laaß

1.    Räffwakulla, hemman    1
            Räntar smör  <.> pund 
                        brukat     2 2/5              
            Vtsäde                         }  5 3/5
                        obrukat   3 1/5            
                        Höö                                     8


2.    Liun<g>a1    hemman <.> 
            Ränt<a>r smör  <.> pund 
            Vtsäde                             4 1/5
                        Höö                                     10


Eenßäde mull och
       öhr jordh
Mulebete godt
och fins inga andra
lägenheeter
         
(Karttext:)

Her ibland ähr Grijmmaredz ägor belägne.
Betes hage
Öde

1 Här och nedan hål och skador i papperet