Bogesund:90Notarum Explicatio

1. Fälhult, crone hemman      1
          Ränter smör         1 1/2 pund  
              Vtsäde                              2 1/5
                   Höö                                     6


2. Skatte gården ibidem, skate 1
          Ränter smör         2 pund  
              Vtsäde                              2 4/5
                   Höö                                     6


    Eenßäde mull och miäla jordh


3. Betahestra, hemmen    1
          Ränter smör         2 pund  
              Vtsäde                              2 3/5
                   Höö                                     6


Eenßäde mull och miäla jordh
Skough till timber, giärzle
och brännemarck
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Liungh och hård walz engh medh eek, börck och ene busker
Liungh och hård walz engh med eek och eene busker
Måsigh hård wallz engh
Betes hage med liungh
Betes hage
Hård walz engh
Liungh och hård wallz engh
Betes hage
Liungh backe
Liungh och måsigh hård wallz engh
Betahester
Betes hage