Bogesund:91(Rubrik:) Hålszliunga sochn


Notarum Explicatio

Lindåhs, hemmen   <.>
          Ränter smör        <.> pund  
              Vtsäde                              2 3/5
                   Höö                                     6
Eenßäde mull och
      sand jordh.


Toboll, hemmen    1
          Ränter smör         2 pund  
              Vtsäde                              3
                   Höö                                    8


Eenßäde mull och öhr jordh
Skough till timber,
giärzle och brännemarck
Mulebete medelmåtigt


(Karttext:)

Liungh backe
Liungh backe
Liungh backe
Maa engh och träsk
Lindåhs
Liungh backe
Liungh backe
Liungh backe
Liungh backe
Stagh och tuffwig hård wallz engh
Onyttigh måße
Toboll
Hård wallz engh
Liungh backe
Betes hage
Onyttigh måse